Vad är en världsbutik?

Rättvis chokladMålet är att ge främst missgynnade småskaliga producenter i Syd möjligheten att själva påverka och utveckla sin produktion, sina levnads- och arbetsförhållanden samt sitt lokalsamhälle. Med andra ord, rättvis handel är en hjälp till självhjälp, inte en form av bistånd.

En världsbutik drivs i de flesta fall av en ideell förening och är beroende av frivilliga insatser. Varje världsbutik är självständig, men samarbetar i riksorganisationen Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Logotypen och namnet "Världsbutik" garanterar att butiken bedriver rättvis handel. Minst 80% av varorna i en världsbutik måste vara rättvist handlade, dvs. vara WFTO-certifierade.

Varje butik måste uppfylla fem kriterier för att få kalla sig världsbutik. Se även WFTO:s principer för rättvis handel .

Kriterier för världsbutiker i Sverige Kaffeplockare
1. Världsbutiken förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för WFTO:s principer för rättvis handel.

2. Världsbutikens huvudsyfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska därför utgöra minst 80 % av butikens omsättning och butiken ska ha ett brett sortiment av rättvist handlade produkter.

3. Världsbutiken strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.

4. Världsbutiken informerar allmänheten om sina mål, produkternas ursprung, producenterna och världshandeln. Den stöder aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för producenterna och försöker påverka nationella och internationella politiska beslut i en för producenterna positiv riktning.

5. Världsbutiken bör investera sin vinst i rörelsen för rättvis handel.

Fair Trade, varför det?
- Kolla gärna filmer om Fair Trade choklad.
- Se en rolig film om Fairtrade-produkter.
- Informativ film om Vägen till Fairtrade-märkt bomull.
- Snabbt bildsvep från Fairtrade-producenter i hela världen.
- Korta filmer om Fairtrade Sverige.
- Lär dig mera om handelskedjan. Bertil Högberg berättar.
- Håll utkik efter mig när du handlar!
- Hur du handlar har betydelse: Hej då fattigdom!


Teplockare
Här skördas te på Sri Lanka. Fair Trade arbetar för att personalen ska ha rimliga villkor.


Hela världen fikar - fikar du?Fikadag
World Fairtrade Challenge 2018 infaller 7-9 maj och anordnas i ett 20-tal länder runt om i världen. Alla kan delta genom att anordna en fika med minst en Fairtrade-märkt produkt. Hela världen fikar, fikar du?
Läs mera här.